Home / 2005 / ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Print E-mail

ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ο Αγαπημένος Κουτχούμι, 19 Δεκέμβρη 2005

 


ΕΓΏ ΕΊΜΑΙ ο Κουτχούμι, ερχόμενος σε εσάς μέσω της απεσταλμένης μας.

ΕΓΏ ΕΊΜΑΙ ήρθα για να σας δώσω Μάθηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε το κάρμα, το οποίο πέφτε σε εσάς ως το τέλος του έτους. Τι είδους κάρμα είναι και πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε την κάθοδό του.

Γνωρίζετε, ότι στα τέσσερα κατώτερα σώματά σας περιέχονται ενεργητικές εγγραφές για εκείνες τις λανθασμένες, τις άσχημες, τις μη θεϊκές πράξεις, τις οποίες πραγματοποιήσατε κάποτε σε αυτή ή στις προηγούμενες ζωές. Μπορεί να είναι εγγραφές μονίμων αρνητικών αταστάσεων, οι οποίες σας συνόδευαν στο παρελθόν, και από τις οποίες δεν μπορείτε να απαλλαγείτε στο παρόν.

Γνωρίζετε για το κάρμα, το οποίο επιστρέφει σε εσάς. Γνωρίζετε για εκείνο το κάρμα, το οποίο αντιστοιχεί στο Νόμο των κοσμικών κύκλων, το οποίο ενεργοποιείται στην αύρα σας και εμφανίζετε σαν κάποια κατάσταση, αίσθημα ή μη ποιοτική κατάσταση της συνειδητότητάς σας. Αυτή η επιστροφή του κάρμα συμβαίνει συνεχώς και βαθμιαία κατά τη διάρκεια του έτους. Όταν ολοκληρώνεται ο ετήσιος κύκλος, τότε εσείς αντιμετωπίζετε μια λίγο διαφορετική κατάσταση. Μπορεί να συμβεί αυτό, λόγω του ότι εκείνο το κάρμα, το οποίο σε αντιστοιχία με τον κοσμικό Νόμο επέστρεφε σε εσάς κατά τη διάρκεια του έτους, δεν εκπληρώθηκε από εσάς στο μέτρο το οποίο ήταν απαραίτητο κατά την άποψη του Νόμου. Φανταστείτε, ότι και άλλοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ετήσιας προθεσμίας δεν μπόρεσαν στον οφειλόμενο βαθμό να εκπληρώσουν το κάρμα τους με σωστές επιλογές, προσευχές ή πράττοντας αγαθές πράξεις.

Σε αυτή την περίπτωση στο τέλος του έτους γίνεται συγκέντρωση περισσευούμενου κάρμα, το οποίο κρέμεται πάνω από την ανθρωπότητα, και είναι έτοιμο να επιπέσει με τη μορφή διαφόρων καταστάσεων, ιδιαζόντως αρνητικών για την ανθρωπότητα, όπως αρρώστιες, κατάθλιψη, λιμός ή με διαφόρων μορφών φυσικές καταστροφές.

Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος του έτους εσείς με την ψυχολογική κατάστασή σας μπορείτε να νοιώσετε, ότι αισθάνεστε επιπλέον βάρος. Αυτό είναι το επιπλέον καρμικό φορτίο, το οποίο επιβαρύνει την ανθρωπότητα με τη μορφή αμετάλλακτης αρνητικής ενέργειας.

Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό στο τέλος του έτους να τηρείτε περισσότερη πειθαρχία στη συνειδητότητά σας. Είναι πολύ ωφέλιμο να περιορίζετε τον εαυτό σας συνειδητά, με νηστεία, σιωπή, παρακλήσεις ή με την μορφή εκείνων των θυσιών τις οποίες μπορείτε να προσφέρετε στο βωμό της υπηρεσίας βοηθώντας αυτούς που έχουν ανάγκη, τους άτυχους.

Σε αυτή την περίπτωση εσείς δημιουργείτε επιπρόσθετο καλό κάρμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ακραία περίπτωση, για την εξισορρόπηση της κατάστασης του πλανήτη συνολικά.

Να γιατί εμείς ερχόμαστε σε εσάς. Κατά τη διάρκεια του αρχόμενου κύκλου υπαγορεύσεων, ξανά και ξανά σας υπενθυμίζουμε την πιθανότητα κατακλυσμού ή φυσικών καταστροφών. Όχι επειδή εμείς θέλουμε να σας φοβίσουμε και να σας αναγκάσουμε να προσευχηθείτε. Όχι, εμείς ερχόμαστε για να σας εξηγήσουμε την βαριά διαμορφωμένη κατάσταση της Γης, και να προτείνουμε σε εκείνους από εσάς που είστε έτοιμοι, να γίνετε συνδημιουργοί με το Θεό και την Ιεραρχία του Φωτός, που υπάρχει στο σύμπαν.

Αν η συνειδητότητά σας δεν είναι έτοιμη για τέτοιου είδους υπηρεσία, τότε είναι πολύ πιθανόν, εσείς να λαμβάνετε τις απαιτήσεις μας σαν αβάσιμο φόβο. Και όμως, ελάτε να συλλογιστούμε. Ποια η εναλλακτική λύση; Πώς μπορούμε με άλλο τρόπο να εξαλείψουμε τη δημιουργηθείσα υπερβολική συσσώρευση αρνητικής ενέργειας στον πλανήτη; Νομίζετε ότι θα γίνει θαύμα κι όλη η ενέργειά σας, την οποία δεν μπορέσατε να επεξεργαστείτε στην ετήσια προθεσμία σας, ως εκ θαύματος θα εξατμιστεί;

Όλα τα παρόμοια θαύματα, ακόμα κι αν συνέβαιναν πριν, πάντα απαιτούσαν πολύ μεγάλη ποσότητα επιπρόσθετης ενέργειας. Και αυτή η ενέργεια δινόταν στον πλανήτη σας ή από το κοσμικό απόθεμα, ή από τα αιτιατά σώματα των Αναληφθέντων Διδασκάλων.

Τώρα φανταστείτε μια επιχείρηση η οποία κάθε χρόνο παρουσιάζει ζημίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης παίρνει χρήματα από άλλες κερδοφόρες επιχειρήσεις και καλύπτει τις ζημίες. Και αυτό μπορεί να συνεχίζεται για λίγο καιρό. Αλλά έρχεται η ώρα κι ο ιδιοκτήτης συνειδητοποιεί ότι οι ζημίες της επιχείρησης δεν είναι τυχαίο γεγονός. Και αυτές οι ζημίες σχετίζονται με την αμέλεια των εργαζομένων της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Γι’ αυτό ο καλός επιχειρηματίας μπορεί είτε να υποχρεώσει τους εργαζόμενους να δουλεύουν καλύτερα, είτε να κλείσει την επιχείρηση.

Και εκείνα τα μέτρα, τα οποία λαμβάνουν τώρα οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι κατευθύνονται στο να προτρέψουν τους καλύτερους εκπροσώπους της ανθρωπότητας να εργάζονται καλύτερα. Μα εσείς δεν θέλετε να μείνετε χωρίς τις θέσεις εργασίας σας, χωρίς τον πλανήτη σας, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας την προαναφερθείσα αναλογία.

Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ακριβής αντίληψη των εναλλακτικών, μπροστά στις οποίες βρίσκεται ο πλανήτης τώρα. Εσείς είτε είστε ικανοί να αναλάβετε την ευθύνη για την κατάσταση στον πλανήτη, είτε θα χάσετε την δυνατότητα να συνεχίσετε την εξέλιξη στον συγκεκριμένο πλανήτη, ο οποίος θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Φυσικά, όλα αυτά δεν θα συμβούν αμέσως. Θα σας δοθεί η δυνατότητα βαθμιαία να αντιληφθείτε την ευθύνη σας. Αλλά για να είναι η συνεννόησή μας πιο πειστική, σας είχαμε ήδη προειδοποιήσει (Ο Γκαουτάμα Βούδας, 2 Μαίου 2005), ότι δεν θα αναχαιτίσουμε το κάρμα το οποίο δημιουργείται από τους ανθρώπους, που κατοικούν στην αντίστοιχη περιοχή. Και αυτό το κάρμα, κυριολεκτικά άμεσα θα επιστρέφει με τη μορφή είτε τεχνολογικών είτε φυσικών κατακλυσμών.

Η πιθανότητα παρόμοιων κατακλυσμών αυξάνεται προς το τέλος του έτους. Γι’ αυτό επιτακτικά σας συστήνεται να φέρεστε περισσότερο συνειδητοποιημένα στις πνευματικές πρακτικές σας, στις προσευχές και τους διαλογισμούς σας, ακριβώς στο τέλος του έτους.

Υπάρχουν άνθρωποι, των οποίων η συνειδητότητα βρίσκεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο που είναι ανώφελο να τους μιλάς για τέτοια πράγματα. Αλλά, ευτυχώς για αυτούς, το μέτρο της καρμικής ευθύνης τους είναι λιγότερο σε σύγκριση με εκείνα τα άτομα, τα οποία συνειδητοποιούν πλήρως τη δυσκολία της κατάστασης, αλλά λόγω των χαρακτηριστικών τους ελαττωμάτων, της νωθρότητας και της μη διορατικότητας, δεν αναλαμβάνουν τις ενέργειες τις οποίες τους ζητάμε.

Ανάλογα με το επίπεδο συνειδητότητας, το οποίο έχουν επιτύχει οι άνθρωποι, ο Νόμος του Κάρμα δρα διαφορετικά. Και αυτό που συγχωρείται για κάποιους είναι ασυγχώρητο για άλλους. Μην ασχολείστε με αυτούς που δεν φέρονται όπως πρέπει, και το κάρμα καθόλου δεν τους επηρεάζει και δεν τους τιμωρεί.

Απλούστατα, αυτός ο άνθρωπος είτε έχει αρκετό χρονικό απόθεμα για την εξέλιξή του, είτε έχει αρκετό απόθεμα καλού κάρμα. Μην ανησυχείτε. Ο Καρμικός Νόμος δρα άμεμπτα. Και ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να συναντηθεί με το κάρμα, το οποίο δημιούργησε στο παρελθόν.

Μην ασχολείστε με τους άλλους, ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Ασχοληθείτε με το πώς, εσείς προσωπικά είστε ικανοί να μετριάσετε το κάρμα σας, το κάρμα της οικογένειάς σας, το κάρμα της χώρας και του πλανήτη σας.

Εσείς μπορεί να μην αντιλαμβάνεστε όλες τις αποχρώσεις του πώς δρα αυτός ο καθολικός Νόμος, αλλά τη γενική αντίληψη για αυτόν το Νόμο, είναι απαραίτητο να την αντιληφθείτε και να τη μεταδώσετε σε εκείνους που ακόμα δεν έχουν γνώση του Νόμου του Κάρμα. Επειδή όσο περισσότεροι άνθρωποι θα ξέρουν για αυτόν τον καθολικό Νόμο, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα αυτοί να προφυλάσσονται στη ζωή τους από άσχημες πράξεις.

Όταν επιπέφτει το κάρμα, εσείς τις περισσότερες φορές δεν μπορείτε να αντιπαραβάλετε τη σχέση αιτίας – αποτελέσματος ανάμεσα στις πράξεις που έχετε κάνει και τις συνέπειες, οι οποίες πέφτουν σε εσάς με τη μορφή διαφόρων συμφορών και νοσημάτων. Εσείς αναφωνείτε: «Γιατί Θεέ μου;», αντί με ταπεινοφροσύνη να δεχτείτε ό,τι σας στέλνει ο Θεός.

Πιστέψτε, ο Θεός είναι πολύ φιλεύσπλαχνος. Και το κάρμα, το οποίο πέφτει επάνω σας, πέφτει με τον πιο ανάλαφρο δυνατό τρόπο.

Και αν εσείς είχατε τη δυνατότητα να αντιληφθείτε, για ποια πράξη έχετε επωμισθεί αυτό το καρμικό φορτίο, τότε θα ευγνωμονούσατε το Θεό, που τόσο φιλεύσπλαχνα σας επιτρέπει να ξεπληρώσετε το χρέος που δημιουργήσατε.

Υπάρχουν οι εξής τρόποι εκπλήρωσης του κάρμα:

Πρώτος τρόπος, να μη δημιουργείτε καθόλου κάρμα.

Δεύτερος τρόπος, να ξεπληρώνετε το κάρμα κάνοντας σωστές επιλογές.

Τρίτος τρόπος, να ξεπληρώνετε το κάρμα με ταπεινοφροσύνη ενώπιον της κατάστασης στην οποία βρίσκεστε.

Και τέλος, μπορείτε να μετριάζετε το καρμικό φορτίο με προσευχές και μετάνοιες. Αυτό σας προτείνουμε εμείς να κάνετε εντατικά, στον εναπομείναντα χρόνο ως το τέλος του έτους.

Τώρα έχετε τη δυνατότητα να αντιληφθείτε πως όλα όσα σας ζητάνε οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι είναι δικαιολογημένα και αξίζουν τον κόπο.

Κανείς δεν σκοπεύει να σας φοβίσει και να σας αναγκάσει να κάνετε κάτι. Εμείς μιλάμε σε εσάς σαν σε λογικούς ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκεστε λίγα σκαλοπάτια πιο κάτω στην εξέλιξη.

ΕΓΏ ΕΊΜΑΙ ο Κουτχούμι, και ήμουν ευτυχής να μοιραστώ μαζί σας αυτό το ψίχουλο της γνώσης μου.

© Τατιάνα Μικούσινα, 2005 

 
Home 2005 ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
 

Πνευματικές πρακτικές